Trosopplæringen i Nærøy prosti
Trosopplæringen i Nærøy prosti
Om trosopplæringsreformen
Nærøy prosti omfatter kommunene, Leka, Nærøy og Vikna, og har seks menigheter.

Prostiet har vært forsøksprosjekt fra 2005 for alderen 13 - 18 år. Målgruppen er nå utvidet til 0 - 18 år. Det er utarbeidet status- og handlingsplan for barne- og ungdomsarbeidet i alle menigheter. Denne danner grunnlaget for det videre trosopplæringsarbeidet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med soknerådene og styringsgruppen for Trosopplæringen.

Trosopplæringslederen samordner det som finnes av barne- og ungdomsarbeid, samt videreutvikler arbeidet for denne aldersgruppen. 19. september 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Nærøy kirkelige fellesråd Powered by Agrando